Παρουσίαση της εταιρείας SUNWIND ENERGY

SUNWIND Energy For All  ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 , TK: 55132, Θεσσαλονίκη, 2310 478992

email: info@sunwindenergy.gr  website:   http://www.sunwindenrgy.gr   

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNWIND ENERGY FOR ALL  Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL με αντικείμενο τον χώρο συνολικά της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Βιοκλιματικής κατοικίας , σύμβουλοι μηχανικοί εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κ ως σύμβουλοι αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων ,με την επωνυμία "ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΚΕ" και διακριτικό τίτλο " SUNWIND ENERGY FOR ALL Private Capital Company" με  Διαχειριστή της εταιρείας τον Δράμαλη Μάριο.  ΤΗΛΕΦΩΝΟΙ 2310478992 , 6945490599  ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1

Η Εταιρεία SUNWINDDRAMALISμετά από 300 έργα στο ενεργητικό της μπορεί και σας υπόσχεται και συντήρηση υψηλού επιπέδου με τα ίδια στάνταρ ποιότητας και επιστημονικής επάρκειας.

Το έμπειρο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την τεχνολογία αποτελεί τις παραμέτρους επιτυχίας , οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες μας να αποκτήσουν τις υψηλότερες αποδόσεις και τα μέγιστα κέρδη που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων SUNWIND με αναλυτικές μετρήσεις τάσης, έλεγχος καλωδίων, έλεγχος panel με θερμό κάμερα, έλεγχος inverter, έλεγχος στατικότητας σταθερών βάσεων ή tracker, έλεγχος συνδεσμολογίας, έλεγχος συναγερμού κλοπής panel, έλεγχος απόδοσης πάρκου, καθαρισμός χωραφιού και καθαρισμός panel με απιονισμενο νερό.

Συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών ΠΆΡΚΩΝ και ΣΤΕΓΩΝ με συνέπεια και σωστές αποδόσεις, με άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, με ειδικό τμήμα για επικοινωνία με εταιρείες εξωτερικού, panel ,inverter και πραγματογνωμοσύνες για ασφαλιστικές εταιρείες.

Εμπιστευτείτε την SUNWIND με 300 έργα στο ενεργητικό της κορυφαία εταιρεία και στην συντήρηση του πάρκου σας. Τηλέφωνο 2310478992 www.sunwindenergy.gr

250€ ΕΤΗΣΙO ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

·         Παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού με κατάλληλο σύστημα τηλεμετρίας μέσω INTERNET. 

·         Έγκαιρος εντοπισμός - διάγνωση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών – απωλειών. 

·         Επέμβαση - αποκατάσταση των βλαβών μετά από συνεννόηση και συμφωνία με τον πελάτη.

500€ ΕΤΗΣΙOΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

·         Παρακολούθηση της λειτουργίας του σταθμού με κατάλληλο σύστημα τηλεμετρίας μέσω INTERNET 

·         Έγκαιρος εντοπισμός - διάγνωση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών - απωλειών 

·         Επέμβαση - αποκατάσταση των βλαβών μετά από συνεννόηση και συμφωνία με τον πελάτη.

·         Επι τόπου συντήρηση του πάρκου έως 2 φορές ετησίως με πλήρη έλεγχο ή αποκατάσταση βλάβης.

 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού βάσει του ήδη εγκατεστημένου συστήματος τηλεμετρίας

Απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με χρήση προηγμένου λογισμικού Προηγμένη υπηρεσία παρακολούθησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Μετρήσεις και παρακολούθηση πάνω από 500 παραμέτρων του σε πραγματικό χρόνο. Συγκρίσεις απόδοσης του σταθμού με βάση τις πραγματικές μετρούμενες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, διασταύρωση της απόδοσης με παρακείμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και πολλές άλλες δυνατότητες, οι οποίες προστατεύουν την επένδυσή σας. Υπολογισμός του Performance Ratio του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. 

Συντήρηση & Έλεγχος Ηλεκτρολογικού ( Χαμηλή Τάση ) και Μηχανολογικού εξοπλισμού

Σε αυτό τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται: Το στηρικτικό σύστημα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Σύσφιξη συγκρατητών, σύσφιξη των βάσεων, παχυμέτρηση βάσεων, μέτρηση κλίσης πάνελ και γωνιών τοποθέτησης, έλεγχος οξειδώσεων , έλεγχος και επιδιορθώσεις περίφραξης, έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων, έλεγχος και λίπανση τυχόν κινούμενων μερών, έλεγχος και σωστή λειτουργία κινητήρων.      Συστοιχίες πλαισίων Μετρήσεις των τάσεων και των ρευμάτων  των στοιχειοσειρών, αντιστάσεις μόνωσης καλωδίων, αντίστασης γείωσης , Μετατροπείς. Έλεγχος συνδέσεων και ορθών ενδείξεων του κάθε μετατροπέα. Καθαρισμός του εξοπλισμού . Ηλεκτρολογικοί πίνακες και υποπίνακες , έλεγχος διακοπτών φορτίου, μικροαυτομάτων, αυτομάτων διακοπτών ισχύος , έλεγχος της λειτουργίας των απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων. Έλεγχος της καθαριότητας των πινάκων. Καλώδια, συνδέσεις. Έλεγχος και σύσφιξη όλων των συνδέσεων AC/DC στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και τους μετατροπείς. Έλεγχος και επιδιορθώσεις φρεατίων καλωδίων. Πλήρη Συντήρηση και on site επίβλεψη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ( ηλεκτρολογικές μετρήσεις, μέτρηση ροπής σύσφιξης των βάσεων, κ.α.), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ62446:2009.                                                          Γενικός έλεγχος πεδίων Μέσης Τάσης / Μετασχηματιστής  Πλήρης έλεγχος και συντήρηση των πεδίων Μέσης Τάσης και του Μετασχηματιστή ( διακοπτών, μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών , μηχανικών μανδαλώσεων, των επαφών των διακοπτών, των πηνίων εργασίας, στάθμης ελαίου του μετασχηματιστή κ.α.

Σε περιπτώσεις πελατών άνω των 100kwσυμβόλαιο ανά πελάτη και ανά υπηρεσία που επιλέγει.